Back to Previous PageWIAA Girls Golf Results

Host School
Middleton

Course
Pleasant View Golf Course
Middleton, WI
Par 71Team Results
Top two teams advance.

POS
TEAM
SCORE
1
Middleton
351
2
Stoughton
354
3
Oregon
358
4
Sun Prairie
381
5
Verona Area
385
6
Monona Grove
393
7
McFarland
428
8
Mount Horeb
454

Individual Results
** Denotes Individual Qualifier

POS
NAME TEAM NAME
YEAR
TOT
1
Katherine Meier Middleton
11
76
2
Caylie Kotlowski Stoughton
10
83
2
Klairissa O Reilly-Dye** Monona Grove
12
83
4
Alyssa Schmidt Oregon
10
84
4
Angelina Myhr** Madison LaFollette
9
84
6
Myranda Kotlowski Stoughton
11
86
7
Ally Payne Oregon
12
87
8
Sydney O Hearn Sun Prairie
11
88
9
Bre Viken Stoughton
12
89
10
Makenzie Hodson Middleton
11
90
11
Nikki Stubbe** McFarland
12
91
12
Ellie Frisch Middleton
9
92
12
Brooke McCallum Oregon
12
92
14
Danielle Callahan Middleton
12
93
15
Glenna Sanderson Middleton
10
94
16
Sydney McKee Oregon
12
95
16
Nicole Thomas** Verona Area
12
95
18
Zoey Cruz Sun Prairie
10
96
18
Olivia Oehrlein Sun Prairie
12
96
18
Andrea Schleeper Verona Area
11
96
18
Jenny Marshall Stoughton
12
96
22
Caitlyn Ott Verona Area
11
97
22
Celia Donny Verona Area
12
97
22
Akeeli Noyce Monona Grove
12
97
25
Lizzie White Monona Grove
12
98
26
Ellie Lombardo Mount Horeb
10
100
27
Morgan Jambard Sun Prairie
12
101
28
Ryleigh McMahan Mount Horeb
10
104
29
Emily Gates McFarland
11
105
30
Renee Anderson Stoughton
12
106
30
Natalie Tiltrum Sun Prairie
11
106
32
Ava Papalia-Beatty McFarland
12
108
33
Alli Albert Verona Area
11
109
34
Josie Knoeck Monona Grove
12
115
35
Sam McKee Oregon
10
120
36
Olivia Schmidt McFarland
11
124
36
Kelli Danz Mount Horeb
12
124
38
Emily Wallace Mount Horeb
9
126
39
Lilli Ryan Mount Horeb
9
128
40
Ashley Gabrielse Monona Grove
9
137
41
Carson Eccles McFarland
11
140Detailed Team Results:

McFarland

Coach:
Chris Duerk

NO.
NAME
YEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
TOT
1
Nikki Stubbe**
12
6
5
6
6
6
4
3
6
5
47
6
5
4
4
5
5
4
6
5
44
91
2
Emily Gates
11
9
4
5
7
6
8
4
7
6
56
5
6
5
5
7
5
5
5
6
49
105
3
Ava Papalia-Beatty
12
8
5
5
6
6
6
6
6
8
56
9
6
6
5
5
5
5
4
7
52
108
4
Carson Eccles
11
10
5
7
8
8
7
6
8
8
67
10
8
11
4
8
7
4
15
6
73
140
5
Olivia Schmidt
11
9
6
9
9
7
7
5
6
7
65
6
7
7
5
9
6
5
6
8
59
124

Team Score: 428


Middleton

Coach:
Becky Halverson

NO.
NAME
YEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
TOT
1
Katherine Meier
11
5
3
5
5
5
4
4
4
4
39
5
5
5
2
5
4
2
4
5
37
76
2
Makenzie Hodson
11
4
3
7
6
5
5
5
5
6
46
5
5
6
3
5
7
2
6
5
44
90
3
Glenna Sanderson
10
6
3
7
8
5
6
5
5
5
50
6
5
4
5
4
5
4
7
4
44
94
4
Ellie Frisch
9
6
3
5
5
6
4
4
5
6
44
4
5
5
4
10
4
3
7
6
48
92
5
Danielle Callahan
12
6
3
6
8
5
5
5
5
5
48
5
6
6
4
5
5
4
4
6
45
93

Team Score: 351

Monona Grove

Coach:
Matt Andringa

NO.
NAME
YEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
TOT
1
Klairissa O Reilly-Dye**
12
7
4
4
5
5
5
4
5
4
43
6
4
5
3
5
4
4
5
4
40
83
2
Akeeli Noyce
12
7
6
5
6
5
5
4
5
5
48
7
8
7
2
5
5
4
6
5
49
97
3
Ashley Gabrielse
9
11
5
9
9
8
5
5
8
12
72
6
10
6
6
9
6
5
10
7
65
137
4
Lizzie White
12
7
4
5
5
5
7
5
5
6
49
6
7
6
5
5
6
4
5
5
49
98
5
Josie Knoeck
12
6
4
7
9
7
6
6
6
7
58
6
6
9
4
5
4
9
8
6
57
115

Team Score: 393

Mount Horeb

Coach:
Nolan Krentz

NO.
NAME
YEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
TOT
1
Ellie Lombardo
10
6
4
6
6
5
6
3
5
6
47
6
5
5
4
7
7
6
7
6
53
100
2
Ryleigh McMahan
10
7
5
6
7
5
6
6
5
5
52
6
7
4
3
9
6
4
7
6
52
104
3
Kelli Danz
12
8
5
7
13
7
7
4
8
7
66
7
7
7
5
7
6
5
7
7
58
124
4
Emily Wallace
9
9
4
7
11
8
6
5
7
8
65
6
10
6
5
9
7
5
7
6
61
126
5
Lilli Ryan
9
9
5
8
9
9
9
5
7
7
68
6
10
7
4
8
6
5
6
8
60
128

Team Score: 454

Oregon

Coach:
Eric Instefjord

NO.
NAME
YEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
TOT
1
Alyssa Schmidt
10
5
3
5
6
6
5
2
4
6
42
5
5
5
4
6
5
4
4
4
42
84
2
Sydney McKee
12
5
3
6
9
6
5
4
5
5
48
5
6
5
4
6
5
4
7
5
47
95
3
Ally Payne
12
5
3
4
6
6
5
3
4
6
42
6
6
4
4
6
5
4
5
5
45
87
4
Brooke McCallum
12
4
4
5
6
5
5
5
5
5
44
5
5
7
5
8
5
3
5
5
48
92
5
Sam McKee
10
6
8
7
8
7
5
4
6
7
58
8
7
7
4
9
5
8
6
8
62
120

Team Score: 358

Stoughton

Coach:
Stephen Stokes

NO.
NAME
YEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
TOT
1
Caylie Kotlowski
10
5
4
4
8
4
3
3
4
4
39
5
5
6
3
5
4
4
6
6
44
83
2
Myranda Kotlowski
11
6
4
5
7
5
6
3
5
5
46
4
7
6
2
4
4
3
5
5
40
86
3
Bre Viken
12
6
4
5
6
4
5
3
5
7
45
6
5
5
4
7
5
2
4
6
44
89
4
Jenny Marshall
12
6
3
10
5
6
5
3
3
4
45
5
10
7
4
7
6
4
3
5
51
96
5
Renee Anderson
12
8
4
5
6
6
6
5
6
8
54
8
5
7
4
7
6
4
6
5
52
106

Team Score: 354

Sun Prairie

Coach:
Shanna Tiltrum

No.
Name
Year
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
TOT
1
Olivia Oehrlein
12
7
4
5
7
6
5
5
5
6
50
7
6
5
3
6
5
3
5
6
46
96
2
Sydney O Hearn
11
7
3
5
6
5
5
4
4
6
45
5
7
5
4
5
4
3
6
4
43
88
3
Morgan Jambard
12
7
5
5
10
7
5
3
5
5
52
6
6
5
5
6
5
5
6
5
49
101
4
Zoey Cruz
10
5
4
5
8
5
6
4
7
4
48
4
7
6
5
6
6
2
7
5
48
96
5
Natalie Tiltrum
11
6
4
6
7
5
6
4
6
5
49
8
8
6
5
6
5
4
7
8
57
106

Team Score: 381

Verona Area

Coach:
Jon Rebholz

NO.
NAME
YEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
TOT
1
Nicole Thomas**
12
8
4
6
6
5
6
3
4
9
51
5
5
6
3
6
3
5
5
6
44
95
2
Caitlyn Ott
11
7
4
9
7
7
5
3
5
6
53
5
5
5
4
4
5
3
7
6
44
97
3
Andrea Schleeper
11
6
4
5
9
5
6
4
4
7
50
5
5
7
3
8
6
3
4
5
46
96
4
Celia Donny
12
6
4
7
6
6
6
3
6
5
49
5
6
7
4
7
5
4
5
5
48
97
5
Alli Albert
11
9
4
6
7
9
6
4
4
6
55
6
8
6
4
9
5
4
6
6
54
109

Team Score: 385
Detailed Individual Results

NAME
TEAM NAME
YEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
TOT
Angelina Myhr**
Madison LaFollette
9
5
2
6
7
5
4
3
4
4
40
6
7
5
4
5
4
3
4
6
44
84